miercuri, 3 ianuarie 2018

Prof.Mirela Broasca: Subiecte Campina 2017



1. Fac parte exclusiv din vocabularul fundamental cuvintele din seria:a) frate, naș, cosmos;b) lup, carne, exclusiv;c) câine, floare, lapte;d) subțire, ușor, tenace.
2. Cuvântul subliniat din enunțul: De mult timp se comportă copilărește., s-a format prin:a) conversiune;b) compunere prin subordonare;c) derivare;d) compunere prin abreviere.
3. Fac parte din aceeași familie lexicală cuvintele din seria:a) tare, întărit, tineret;
b) a umbla, umblet, umblăreț;c) apă, apos, apicol;d) sat, sătean, satelit.
4. Sunt în exclusivitate neologisme cuvintele din seria:a) a dezvinovăți, culpă, cupă;b) inocent, decisiv, sancțiune;
c) suflet, inimă, timorat;d) repezit, obraznic, insolent.
5. Un sinonim potrivit pentru cuvântul subliniat din enunțul: Plănuiseră să fabrice un aparat sofisticat de detectare a mișcării într-un spațiu închis., este:a) sesizare;b) distragere;c) măsurare;d) interzicere.
6. Enunțul care conține un pleonasm este:a) În continuare veți urmări o emisiune incendiară.;b) Mihai a lăsat impresia unui om superior.;c) Mi s-a părut foarte naiv în discuția purtată.;d) A fost acuzat de contrabandă ilegală cu tutun.
7. Reprezintă o structură pleonastică:a) cu mult mai înțelept;b) a optimiza procesul de producție;c) a-și face singur autocritica;d) puțin inteligent.
8. Expresia a fi cu ochii-n patru înseamnă:a) a fi suspect;b) a simți groază;c) a fi atent;d) a fi disciplinat.
9. În cuvântul iepuroaică există:a) un diftong și un triftong;b) doi diftongi;c) doi triftongi;d) un triftong.
10. Sunt trei silabe în cuvântul:a) oboseală;b) greoi;c) geometrie;d) alcool.
11. Are ultima silabă accentuată cuvântul:a) darnic;b) copilăros;c) verde;d) urmare.
12. Conține doar cuvinte monosilabice seria:a) doar, cal, ac, dori;b) stop, crește, câmp, coli;c) cerb, nouă, dens, acru;
d) nici, gram, câți, stol.
13. Cuvântul subliniat din enunțul: Notele lui nu erau prea grozave., este:a) adjectiv pronominal posesiv;b) pronume posesiv;c) pronume personal;d) adjectiv propriu-zis.
14. Provine dintr-un verb la participiu adjectivul din enunțul:a) Pantoful scos din dulap nu este al meu;b) Pământul pe care calcă e apos;c) A dat de un loc umbros;d) Am observat că ți-ai luat un fular gros.
15. Există un numeral în propoziția:a) Toți au sosit la timp;b) Câți au aflat vestea;c) Nu știu cât să-ți cer pe bicicletă;
d) Ai putea să câștigi însutit.
16. Forma verbală o să merg este la modul:a) indicativ, timpul viitor;b) conditional optativ, prezent;c) conjunctiv, prezent;d) conjunctiv, perfect.
17. Este corect formulat enunțul:a) Eu veni cu gânduri bune;b) Noi venisem cu gânduri bune;c) Eu rămăsesem pe marginea drumului;d) Noi rămăsesem pe marginea drumului.
18. Verbul a fi este predicativ în enunțul:a) Erau cu toții uluiți de vestea primită;b) Alaltăieri eram la mare;c) Aș fi mâncat tortul;d) Oare ai fi fost fericit?.
19. În propoziția: Toate ușile erau fără îndoială închise de paznici., verbul este la diateza:a) activă;b) reflexivă;
c) activă sau pasivă;d) pasivă.
20. Sunt de genul neutru toate cuvintele din seria:a) animal, templu, hotel;b) scaun, țap, om;c) tablou, studiu, rege;
d) astru, stilou, elefant.
21. În propoziția: Casei i-am adăugat o mansardă superbă., substantivul casei este în cazul:a) genitiv;b) acuzativ;
c) dativ;d) genitiv sau dativ.
22. Cuvântul și din enunțul: Cred că și tu împărtășești aceleași principii., este:a) pronume;b) adverb;
c) conjuncție;d) prepoziție.
23. Conține o interjecție propoziția:a) Dana, vino degrabă!;b) Fă și tu ceva bine!;c) Ei, dar ce-i cu tine?;
d) Voi, băieților, ce aveți de gând?.
24. Structura subliniată din enunțul: Nu mi-am închipuit că a trage pe sfoară pe cineva este atât de ușor., constituie o locuțiune:
a) adverbială;b) verbală;c) substantivală;d) adjectivală.
25. Cuvântul mai din structura cu mult mai discutabil este:a) substantiv;b) adjectiv;c) locuțiune adjectivală;d) adverb.
26. Este de genul feminin forma pronominală:a) înseși;b) însuși;c) înșiși;d) înșine.
27. În enunțul: Care băiat nu a venit la ora stabilită? cuvântul care este:a) pronume relativ;b) pronume interogativ;
c) adjectiv pronominal interogativ;d) adjectiv pronominal relativ.
28. În enunțul: Ar fi bine să prevezi consecințele actelor tale., cele două verbe sunt la:a) conjugarea a III-a;b) conjugarea a IV-a;c) conjugarea a IV-a, a II-a;d) conjugarea a IV-a, a III-a.
29. În propoziția simplă:Să fie pace! substantivul pace are funcția de:a) subiect;b) nume predicativ;
c) complement directd) complement indirect.
30. Predicatul propoziției: În situația dată aș fi fost sigur de sprijinul tău., este:a) aș fi fost sigur;b) aș fi fost;
c) aș fi;d) aș fi fost sigur de sprijinul.
31. În propoziția:Filmul a fost cu interes urmărit de toi cei prezenți.,predicatul este:a) a fost;b) a fosr urmărit;
c) a fost cu interes;d) a fost cu interes urmărit.
32. Cuvântul subliniat din propoziția: Cea mai frumoasă colegă, Mihaela, a primit un cadou neașteptat., îndeplinește funcția sintactică de:a) subiect;b) atribut substantival apozițional;c) atribut adjectival;d) complement indirect.
33. Numele predicativ din enunțul:Probele sportive sunt extraordinar de ușoare pentru cei bine antrenați., este:a) extraordinar;b) ușoare;c) extraordinar de ușoare;d) probele.
34. Fraza:Nu puteam să câștig bine fără ajutorul tău nesperat., contine:a) două complemente circumstanțiale de mod;
b) două complemente circumstanțiale de timp;c) un complement circumstanțial de mod și unul de loc;d) un complement circumstanțial de mod și unul de cauză.
35. În propoziția: Și-a amintit cu drag cuvintele tale calde., substantivul cuvintele are funcția sintactică de:a) complement direct;b) complement indirect;c) complement circumstanțial de mod;d) subiect.
36. În enunțul: Mă deranjează aroganța ta., există:a) un complement indirect și un atribut;b) două complemente indirecte;
c) un complement direct și un complement indirect;d) un complement direct și un subiect.
37. Cuvântul subliniat din propoziția: Lucrând atât de mult, am pierdut noțiunea timpului este:a) complement circumstanțial de cauză;b) complement circumstanțial de loc;c) complement circumstanțial de scop;d) complement indirect.
38. În fraza Dacă ești abil, vei găsi numai uși deschise., există:a) două nume predicative;b) două atribute adjectivale;
c) un atribut adjectival;d) un atribut substantival.
39. Enunțul Martorul arăta ca un ins lipsit de luciditate, răscolind prin hârtii și prin mapa de plastic, căutând disperat documentul. conține:a) o propoziție;b) două propoziții;c) trei propozitii;d) patru propozitii.

40. În fraza Pasagerii nu și-au amintit de momentul accidentului, ci doar de momentul apariției mașinilor de intervenție., există:
a) două conjuncții coordonatoare copulative;b) o conjuncție coordonatoare adversativă;
c) două conjuncții coordonatoare adversative;d) o conjuncție coordonatoare copulativă.
41. În fraza Să fi știut adevărul, l-ar fi sancționat drastic, propoziția subordonată este:a) subiectivă;b) completivă directă;
c) circumstanțială cauzală;d) circumstanțială condițională.
42. Propoziția subordonată din fraza Amintirile erau atât de dureroase, încât nu se mai putea întoarce în casa aceea este:
a) circumstanțială consecutivă;b) completivă directă;c) completivă indirectă;d) circumstanțială de scop.
43. Fraza:Impresiile noastre de călătorie au fost cum ai prezis, conține o subordonată:a) circumstanțială de mod;b) atributivă;c) subiectivă;d) predicativă.    44. Propoziția subordonată din fraza De vreme ce au întârziat, nu li s-a mai permis intrarea la spectacol., este:a) subiectivă;b) circumstanțială de mod;c) circumstanțială de cauză;d) circumstanțială de timp.
45. Fraza Bunicii noștri, ale căror povești le cunoști, au plecat după incendiu unde au văzut cu ochii., conține:
a) o subordonată atributivă și o circumstanțială de timp;b) o subordonată atributivă și o circumstanțială de loc;
c) o subordonată completivă directă și o circumstanțială de loc;d) o subordonată completivă directă și o circumstanțială de mod.
46. Se găsesc două propoziții principale în fraza:a) De-aș avea noroc, n-aș mai fi aici.;b) Să fi fost mai tolerant, nu s-ar mai fi supărat.;c) Dar nu se poate să plecați, nici să amânați.;d) Să fiți vigilenți și să vă pregătiți permanent!.
47. Fraza: Nu credem mereu ceea ce ni se spune., conține:a) o propoziție principală și o subordonată completivă indirectă;
b) o propoziție principală și o subordonată completivă directă;c) o subordonată subiectivă și o subordonată completivă directă;d) o subordonată subiectivă și o subordonată completivă indirectă.
48. Propoziția subliniată din fraza A refuzat slujba aceea, cu toate că era șomer. este:a) subordonată circumstanțială de cauză;
b) subordonată circumstanțială de scop;c) subordonată circumstanțială concesivă;d) subordonată circumstanțială condițională.
49. Propoziția subliniată din fraza Locurile pe unde ai umblat îmi sunt necunoscute. este o subordonată:a) atributivă;b) completivă directă;c) circumstanțială de loc;d) circumstanțială de timp.
50. Prin contragerea propoziției subliniate din fraza: Pentru că a fost atent, l-au răsplătit pe măsură, se obține structura:a) datorită atențieib) cu atenție;c) în mod atent;d) în atenție.
51. Este corectă topica din enunțul:a) Nu mai am dat socoteală pentru prejudiciu;b) Pentru prejudiciu socoteală nu mai am dat ;c) Nu mai am de dat socoteală pentru prejudiciu;d) Socoteală pentru prejudiciu nu mai am dat.
52. Sunt corect scrise toate cuvintele din enunțul:a) Ar fi bine să fii pregătit pentru orce;b) Ar fi bine să fii pregătit pentru orice;c) Ar fi bine să fi pregătit pentru orce;d) Ar fii bine să fii pregătit pentru ori-ce.
53. Conține o singură greșeală ortografică propoziția:a) Câteodată nu se aude niciun glas în templu;b) Câte-o dată nu s-e aude nici un glas în templu;c) Câte-odată nu s-e aude niciun glas în templu;d) Câte odată nu se aude niciun glas în templu.
54. Din punctul de vedere al punctuației, este corect enunțul:a) Colegul lui, Andrei a plecat iar el nu îl va înlocui;b) În primul rând nu ai cum, să știi totul;c) Nu mi-a răspuns la timp, deoarece era ocupat;d) Am încercat totul dar, nu mi-a ieșit nimic.
55. Enunțul Oamenii integrii manifestă pretutindeni aceiași intoleranță la ideia de rasism conține:a) patru greșeli ortografice;
b) trei greșeli ortografice;c) două greșeli ortografice;d) o greșeală ortografică.
56. Sunt respectate toate regulile de punctuație și ortografie din enunțul:a) Alo domnu', n-ai de gând să-ți termini treaba.;
b) Alo, domnu', n-ai de gând să-ți termini treaba?;c) Alo domnu' n-ai de gând săți termini treaba?;
d) Alo, domnul, nai de gând să-ți temini treaba?.
57. Sunt respectate normele ortografice în enunțul:
a) Va venii numai-decât, dacă-i vei ghicii dorința.;b) Va veni nu mai decât, dacă-i vei ghici dorința.;c) Va venii numai decât, dacă-i vei ghicii dorința.;d) Va veni numaidecât, dacă-i vei ghici dorința.58. Există un pleonasm în enunțul:
a) A ținut o alocuțiune scurtă.;b) Pentru combaterea corupției este nevoie de oameni incoruptibili.;c) Acest dezastru nu era previzibil.;d) Taxele și impozitele trebuie achitate la timp.
59. Antonimul termenului lizibil este:a) clar;b) ilizibil;c) invizibil;d) indivizibil.
60. Este corect scris numeralul:
a) șaisprezece;b) șasesprezecec) optișprezece;d) optâsprezece.
Trimiteți un comentariu