vineri, 30 ianuarie 2015

Prof. Mirela Broasca: Prepozitia


Prepoziţia
Definiţie:  Partea de vorbire neflexibilă care leagă un atribut sau
 un complement de cuvântul pe care-l determina.
  *După formă prepoziţiile pot fi:
-simple:  pe, sub, lângă, către, contra, cu, de, fără, în, între, la,
până, pentru, spre etc.
 -compuse: de la, pe lângă, de lângă, de pe lângă, fără de, până la,
de către, de pe,dinspre, pe la.
   Unele prepoziţii provin din alte părţi de vorbire. Exemple:
-  Adverbe articulate cu articol hotărât:  Ex: înaintea, împotriva,
împrejurul, dedesubtul etc.
    -Substantive  Ex : graţie
    -Verbe (forma la participiu) Ex : datorită, mulţumită
  Cazul Acuzativ: 
      -simple: pe, sub, lângă, către, contra, cu, de, fără, în, între,
 la,  până, pentru, spre etc.
      -compuse: de la, pe lângă, de lângă, de pe lângă, fără de, până la,
 de către, de pe,dinspre, pe la.
Majoritatea prepoziţiilor simple şi compuse se construiesc cu substantive,
pronume,adjective, numerale în cazul acuzativ.
Ex: Se scutura din salcâmi o ploaie de miresme.
  Cazul Genitiv:
Prepoziţiile de mai jos însoţesc cuvinte în cazul Genitiv.
-asupra, contra, impotriva, dinaintea, inauntrul, inapoia, imprejurul,
 dindaratul, indaratul etc.
Unele dintre aceste prepozitii provin din adverbe prin articulare cu art. hot:
-adv. inainte  -inaintea (prepozitie).
-adv. inapoi- inapoia ( prepozitie)
- adv. imprejur-imprejurul ( prepozitie)
-adv. impotrivă- impotriva (prepozitie)
  Ex: S-a năpustit asupra lui. (prepozitie care cere cazul Genitiv pentru pronumele ''lui'')
Lupta contra lui s-a sfârşit. Nu poţi înota împotriva curentului apei.
   -construcţii (locutiuni) care cer cazul genitiv: de jur împrejurul, pe firul,
 în susul, in josul, in locul, in afara, in fata, in urma etc.
Cazul Dativ: Cer cazul dativ prepoziţiile :
-provenite din adverbe cu formă nearticulată :asemenea, aidoma;
contrar, conform.
 -provenite din substantive: graţie;
 -provenite din verbe la participiu: multumită, datorită, potrivit;
ex. : Graţie ţie am câştigat.A jucat potrivit regulilor.  
Multumită mamei am reusit.
Trimiteți un comentariu