miercuri, 18 iunie 2014

Prof. Mirela Broasca: Ce trebuie sa pregatim pentru Bac-ul din 2014? Noutati...

Pentru disciplina limba şi literatura română au fost stabilite de către Ministerul Educaţiei Naţionale/ Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare diferenţele dintre profilul real şi profilul umanist prin Programa pentru examenul de BACALAUREAT 2014!
Pentru profilul real programa s-a mai redus, spre deosebire de profilul umanist, la care conţinutul a rămas intact, ba chiar s-au accentuat unele capitole care până acum fuseseră ignorate, fiind considerate neînsemnate.
Cele mai multe teme sunt comune pentru ambele profiluri

PROFIL REAL şi PROFIL UMANIST
TEME COMUNE

*TRĂSĂTURI ALE CURENTELOR CULTURALE/ LITERARE reflectate în textele literare studiate sau în texte la prima vedere.
*PERIOADA VECHE: CURENTE CULTURALE/ LITERARE ÎN SECOLELE XVII-XVIII
* Umanismul: Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce
* Iluminismul: Şcoala Ardeleană
*PERIOADA MODERNĂ:
a. SECOLUL AL XIX-LEA – ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA
*Perioada paşoptistă: Revista „Dacia literară”
- „Malul Siretului” de Vasile Alecsandri ( pastel)
sau
- „Alexandru Lăpuşneanul” de Costache Negruzzi (nuvelă comentariu + caracterizarea protagonistului
*Criticismul junimist. Junimea şi „Convorbiri literare” (eseu)
1. Titu Maiorescu (autor canonic) – studii critice la alegere
- „O cercetare critică asupra poeziei române de la l867”
sau
- „Eminescu şi poeziile lui”
sau
- „În contra direcţiei de astăzi în cultura română”
sau
- „Comediile d-lui I.L.Caragiale”
2. Ion Creangă (autor canonic)
- „Povestea lui Harap-Alb” (basm cult) – comentariu + caracterizarea personajului de basm cult
b. CURENTE CULTURALE/ LITERARE ÎN SECOLUL AL XIX-lea ŞI ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA
* Romantismul (definiţie, trăsături, reprezentanţi)
3. Mihai Eminescu – (autor canonic) – cel puţin două poezii
- „Revedere”
sau
- „Dorinţa”
sau
- „Floare albastră”
sau
- „Luceafărul”
sau
- „Odă (în metru antic)”
sau
- „Scrisorile”
* Realismul (definiţie, trăsături, reprezentanţi)
4. Ioan Slavici (autor canonic)
- „Moara cu noroc” (nuvelă) – comentariu literar + caracterizarea personajului de nuvelă
DRAMATURGIA/ TEXTE DRAMATICE ÎN EPOCA MARILOR CLASICI
* Comedia realistă (definiţie, trăsături)
5. Ion Luca Caragiale (autor canonic)
- „O scrisoare pierdută” (comedie) – comentariu literar + caracterizarea unui personaj de comedie/ personaj dramatic (Zoe Trahanache/ Zaharia Trahanache/ Nae Caţavencu/ Agamemnon Dandanache/ Ghiţă Pristanda etc.)
* Simbolismul (definiţie, trăsături, reprezentanţi)
6. George Bacovia (autor canonic)
- „Plumb”
sau
- „Lacustră”
sau
- „Decor”
sau
- „De iarnă”
sau
- „Nocturnă”
c. PERIOADA INTERBELICĂ
* Orientări tematice în romanul interbelic. Tipuri de roman (eseu-studiu de caz)
7. Liviu Rebreanu (autor canonic)
- „Ion” (roman realist-obiectiv) – comentariu literar + caracterizarea personajului de roman interbelic (Ion)
8. George Călinescu (autor canonic)
- „Enigma Otiliei” (roman realist-obiectiv) – comentariu literar + caracterizarea personajului de roman interbelic (Felix Sima/ Otilia Mărculescu etc.)
9. Camil Petrescu (autor canonic)
- „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” (roman subiectiv/ roman al experienţei) – comentariu literar + caracterizarea personajului de roman interbelic subiectiv (Ştefan Gheorghidiu)
sau
- „Patul lui Procust” (roman subiectiv/ roman al experienţei) – comentariu literar + caracterizarea personajului de roman interbelic subiectiv (George Demetru Ladima)
sau
Mircea Eliade – ATENŢIE! NU este scriitor canonic
- „Maitreyi” (roman subiectiv/ roman al experienţei) – – comentariu literar + caracterizarea personajului de roman interbelic subiectiv (Allan, Maitreyi)
*Poezia interbelică modernă
10. Tudor Arghezi (autor canonic) – poet modern
- „Testament”– artă poetică – poezie modernă
sau
- „Flori de mucegai” – artă poetică – poezie modernă
11. Lucian Blaga (autor canonic) – poet modern
- „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii” – artă poetică – poezie modernă
sau
- „Lumina” – poezie modernă
sau
- „Gorunul” – poezie modernă
12. Ion Barbu (autor canonic) – poet modern
- „Riga Crypto şi lapona Enigel” – poezie epică, poezie modernă
sau
- „Din ceas dedus… („Joc secund”)- artă poetică – poezie modernă
*CURENTE CULTURALE/ LITERARE ÎN PERIOADA INTERBELICĂ
* Modernismul românesc (definiţie, trăsături, reprezentanţi)
13. Eugen Lovinescu (autor canonic) – istoric şi critic literar, estetician şi prozator (iniţiatorul modernismului românesc)
- „Istoria literaturii române moderne”, capitolul „Creaţia obiectivă: L.Rebreanu: Ion” sau alt studiu
* Tradiţionalismul (definiţie, trăsături, reprezentanţi)
14. Mihail Sadoveanu (autor canonic)
- „Baltagul” (roman realist-obiectiv tradiţional) – comentariu literar + caracterizarea personajului de roman interbelic (Vitoria Lipan)
Vasile Voiculescu
- „În grădina Ghetsemani” – poezie tradiţională
sau
Ion Pillat
- „Aci sosi pe vremuri”– poezie tradiţională

d. PERIOADA POSTBELICĂ
*Romanul în perioada postbelică (eseu)
15. Marin Preda (autor canonic)
- „Moromeţii” (roman realist-obiectiv) – comentariu literar + caracterizarea personajului de roman postbelic (Ilie Moromete)
sau
- „Cel mai iubit dintre pământeni” (roman realist-subiectiv)
- comentariu literar + caracterizarea personajului de roman postbelic (Victor Petrini)
*Poezia în perioada postbelică
* Neomodernismul (trăsături, reprezentanţi)
16. Nichita Stănescu (autor canonic)
- „Leoaică tânără, iubirea” – artă poetică, poezie postbelică şi neomodernistă
sau
- „Poveste sentimentală” – artă poetică, poezie postbelică şi neomodernistă
sau
- „Cântec” – artă poetică, poezie postbelică şi neomodernistă
sau
- „Lecţia despre cub” – artă poetică, poezie postbelică şi neomodernistă
17. Marin Sorescu (autor canonic)
- „Echerul” – poezie postbelică şi neomodernistă
sau
- „Poveste” - poezie postbelică şi neomodernistă
* Postmodernismul (definiţie, trăsături, reprezentanţi)
Mircea Cărtărescu
- „Georgica a IV-a” – poezie postbelică şi postmodernistă
sau
- „Ciocnirea” poezie postbelică şi postmodernistă
sau
- „Levantul” – epopee postbelică
* Teatrul în perioada postbelică
17. Marin Sorescu (autor canonic)
- „Iona” (dramă postbelică/ text dramatic postbelic) – comentariu literar + caracterizarea protagonistului Iona
N.B.
Numerele din dreptul numelor indică totalul autorilor canonici (obligatorii) pentru ambele profiluri.

****************************************************************************
PROFILUL UMANIST are în plus următoarele teme
*FUNDAMENTE ALE CULTURII ROMÂNE
- Originile şi evoluţia limbii române (eseu)
*PERIOADA MODERNĂ:
a. Secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea:
- România, între Occident şi Orient (eseu)
b. CURENTE CULTURALE/ LITERARE ÎN SECOLUL AL XIX-lea ŞI ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA
*Prelungiri ale romantismului şi clasicismului
- „Rugăciune” de Octavian Goga
sau
- „De demult” de Octavian Goga
sau
- „Mânioasă” de George Coşbuc
sau
<strong>- „Moartea lui Fulger” de George Coşbuc
c. PERIOADA INTERBELICĂ:
CURENTE CULTURALE/ LITERARE ÎN PERIOADA INTERBELICĂ

*Avangardismul – (definiţie, trăsături, reprezentanţi)
- „Ora fântânilor” de Ion Vinea
* Identitate culturală în context european (eseu)
D. PERIOADA POSTBELICĂ
*Un roman scris după 1980:
- „Femeia în roşu” (apărut în decembrie 1990) de Mircea Nedelciu, Adriana Babeţi şi Mircea Mihăieş
sau
- „Zmeura de câmpie” de Mircea Nedelciu (apărut în 1984)
TEATRUL ÎN PERIOADA POSTBELICĂ
Opţional:
Teatrul absurd
Eugen Ionescu
- „Cântăreaţa cheală” – teatru absurd postbelic
- „Regele moare” – teatru absurd postbelic
Matei Vişniec
- „Caii la fereastră” – teatru absurd postbelic
Trimiteți un comentariu