luni, 2 iunie 2014

Prof. Mirela Broasca: Doua modele pentru Evaluarea Nationala 2014

Statue of Liberty

 - Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
SUBIECTUL I (42de puncte)
Citește cu atenție textul următor:


Pe lanul lung și verde, cu grâul răsărit,
O umbră călătoare se-ntinde-ncet și trece,
Precum un râu de munte când gheața s-a topit
Se varsă peste maluri, câmpiile să-nece.

E umbra unor nouri albii, ușori, mărunți
Ce lunecă sub soare, clădind un lanț de munți;
Ei vin în miezul zilei, c-un surd și tainic sunet
Și, ca semnal de viață, aprind în cer un tunet.

Văzduhul bubuiește!.. pământul dezmorțit
Cu mii și mii de glasuri semnalului răspunde,
Și de asprimea iernii simțindu-se ferit,
De-o nouă-ntinerire ferice se pătrunde.

La răsărit urare! urare la apus!
Un cârd de vulturi ageri, rotindu-se pe sus,
Se-nalță ca s-asculte mult vesela fanfară
Ce buciumă prin nouri frumoasa primăvară.


                                                                        ( Vasile Alecsandri. Tunetul)
A.     Scrie răspunsuri pentru cerințele de mai jos:
1.Scrie un sinonim potrivit pentru sensul din context al cuvintelor: tainic, dezmorțit, ferit.      6p
2.Explică rolul folosirii cratimei în structura: se-ntinde.    6p
3.Identifică două figuri de stil diferite din textul dat.   6p
4.Transcrie câte un vers care conține o imagine artistică vizuală, respectiv, auditivă.   6p
5.Prezintă în 30-50 de cuvinte semnificațiile celei de-a doua strofe.    6p
     B.  Redactează o compunere  de 150-250 de cuvinte în care să argumentezi apartenența textului dat la specia pastel.
În compunerea ta, trebuie:
-          Să prezinți două trăsături ale speciei, prezente în text;   4p
-          Să ilustrezi cele două trăsături cu exemple din textul dat;     4p
-          Să redactezi un conținut adecvat cerinței formulate;      2p
-          Să respecți limita de spațiu indicată.   2p  
SUBIECTUL al  II-lea  (36 de puncte)
Citeşte, cu atenţie, textul următor :
             Tema = exerciţiu dat de profesori elevilor pentru acasă, în scopul aplicării cunoştinţelor dobândite.
             Temele ajută la însuşirea noţiunilor predate în orele de curs.
             Temele pentru acasă conţin elemente învăţate de elevi în ziua respectivă şi sunt impuse tocmai pentru o mai bună înţelegere a noţiunilor. Aceste teme îl obligă pe elev să aplice partea teoretică într-o problemă de ordin practic. Astfel, partea teoretică va fi înţeleasă şi învăţată mai uşor, şi nu în mod mecanic.
              Pe de altă parte, temele pentru acasă sunt ineficiente în contextul în care, acasă, copilul este înconjurat de numeroase tentaţii (ex.: calculatorul, televizorul etc.) Pe lângă acest lucru, părinţii sunt prea ocupaţi pentru a-şi supraveghea în permanenţă odraslele. Având în vedere aceste două elemente, oricât de bine intenţionate ar fi temele, atâta timp cât elevul le rezolvă uitându-se la televizor sau copiindu-le de pe internet, acestea nu îşi îndeplinesc scopul pentru care au fost impuse.
              Rezolvarea temelor pentru acasă va conferi elevului o creştere a nivelului de inteligenţă, ceea ce va duce la obţinerea de rezultate mai bune la şcoală şi în viaţă.
                                                                            ( Temele elevilor ,    www.idebate.org)

            A.Pe foaia de teză  scrie răspunsul pentru fiecare cerinţă de mai jos:
1. Transcrie câte un  enunţ din care să reiasă un aspect pozitiv, respectiv, unul negativ al efectuării temelor.                                                                                             4p
2.  Notează numele articolului și site-ului de pe care a fost preluat fragmentul .                  4p
3. Indică valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din enunțul:  Aceste teme îl obligă pe elev aplice partea teoretică într-o problemă de ordin practic.                                          4p
4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate:  Temele pentru acasă conţin elemente învăţate de elevi în ziua respectivă                                                                    4p
5.Transcrie două propoziții diferite din fraza următoare, precizând felul lor: Aceste teme îl obligă pe elev să aplice partea teoretică într-o problemă de ordin practic.                 4p
6. Alcătuieşte o frază alcătuită din două propoziții, în care să existe o subordonată completivă indirectă introdusă prin să.    4p

           B. Argumentează, în 10-15 rânduri, că fragmentul propus reprezintă un text nonficţional. În compunrea ta, trebuie:
-să numeşti două dintre caracteristicile textului nonliterar, pe care le observi în fragment;  4p
-să ilustrezi aceste trăsături cu exemple potrivite din text;  4p
-să ai conţinutul şi stilul adecvate cerinţei formulate;  2p
-să te încadrezi în limita de spaţiu indicată.  2p

NOTĂ!  Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei - 1 p; coerenţa textului – 2 p; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p; ortografia - 3 p; punctuaţia - 2 p; aşezarea corectă în pagină, lizibilitatea - 2 p).  
 R 2 - Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
SUBIECTUL I (42de puncte)
Citește cu atenție textul următor:


Pe lanul lung și verde, cu grâul răsărit,
O umbră călătoare se-ntinde-ncet și trece,
Precum un râu de munte când gheața s-a topit
Se varsă peste maluri, câmpiile să-nece.

E umbra unor nouri albii, ușori, mărunți
Ce lunecă sub soare, clădind un lanț de munți;
Ei vin în miezul zilei, c-un surd și tainic sunet
Și, ca semnal de viață, aprind în cer un tunet.

Văzduhul bubuiește!.. pământul dezmorțit
Cu mii și mii de glasuri semnalului răspunde,
Și de asprimea iernii simțindu-se ferit,
De-o nouă-ntinerire ferice se pătrunde.

La răsărit urare! urare la apus!
Un cârd de vulturi ageri, rotindu-se pe sus,
Se-nalță ca s-asculte mult vesela fanfară
Ce buciumă prin nouri frumoasa primăvară.


                                                                        ( Vasile Alecsandri. Tunetul)
B.     Scrie răspunsuri pentru cerințele de mai jos:
1.Scrie un sinonim potrivit pentru sensul din context al cuvintelor: să-nece , răsărit, cârd.      6p
2.Explică rolul folosirii cratimei în structura: nouă-ntinerire.    6p
3.Identifică două figuri de stil diferite din textul dat.   6p
4.Transcrie câte un vers care conține o imagine artistică dinamică, respectiv, auditivă.   6p
5.Prezintă în 30-50 de cuvinte semnificațiile celei de-a patra  strofe.    6p
     B.  Redactează o compunere  de 150-250 de cuvinte în care să argumentezi apartenența textului dat la genul liric.
În compunerea ta, trebuie:
-          Să prezinți două trăsături ale genului liric, prezente în text;   4p
-          Să ilustrezi cele două trăsături cu exemple din textul dat;     4p
-          Să redactezi un conținut adecvat cerinței formulate;      2p
-          Să respecți limita de spațiu indicată.   2p  
SUBIECTUL al  II-lea  (36 de puncte)
Citeşte, cu atenţie, textul următor :
             Tema = exerciţiu dat de profesori elevilor pentru acasă, în scopul aplicării cunoştinţelor dobândite.
             Temele ajută la însuşirea noţiunilor predate în orele de curs.
             Temele pentru acasă conţin elemente învăţate de elevi în ziua respectivă şi sunt impuse tocmai pentru o mai bună înţelegere a noţiunilor. Aceste teme îl obligă pe elev să aplice partea teoretică într-o problemă de ordin practic. Astfel, partea teoretică va fi înţeleasă şi învăţată mai uşor, şi nu în mod mecanic.
              Pe de altă parte, temele pentru acasă sunt ineficiente în contextul în care, acasă, copilul este înconjurat de numeroase tentaţii (ex.: calculatorul, televizorul etc.) Pe lângă acest lucru, părinţii sunt prea ocupaţi pentru a-şi supraveghea în permanenţă odraslele. Având în vedere aceste două elemente, oricât de bine intenţionate ar fi temele, atâta timp cât elevul le rezolvă uitându-se la televizor sau copiindu-le de pe internet, acestea nu îşi îndeplinesc scopul pentru care au fost impuse.
              Rezolvarea temelor pentru acasă va conferi elevului o creştere a nivelului de inteligenţă, ceea ce va duce la obţinerea de rezultate mai bune la şcoală şi în viaţă.
                                                                            ( Temele elevilor ,    www.idebate.org)

            A.Pe foaia de teză  scrie răspunsul pentru fiecare cerinţă de mai jos:
1. Transcrie câte un  enunţ din care să reiasă un aspect negativ, respectiv, unul pozitiv al efectuării temelor.                                                                                             4p
2.  Notează numele articolului și site-ului de pe care a fost preluat fragmentul .                  4p
3. Indică funcția sintactică a cuvintelor subliniate din enunțul:  Aceste teme îl obligă pe elev să aplice partea teoretică într-o problemă de ordin practic.                                          4p
4. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate:  Temele pentru acasă conţin elemente învăţate de elevi în ziua respectivă                                                                    4p
5.Transcrie două propoziții diferite din fraza următoare, precizând felul lor:  Tema pentru acasă conţine  elemente care sunt învăţate de elevi în ziua respectivă şi este impusă tocmai pentru o mai bună înţelegere a noţiunilor.               4p
6. Alcătuieşte o frază alcătuită din două propoziții, în care să existe o subordonată subiectivă introdusă prin să.    4p

           B. Argumentează, în 10-15 rânduri, că fragmentul propus reprezintă un text nonficţional. În compunrea ta, trebuie:
-să numeşti două dintre caracteristicile textului nonliterar, pe care le observi în fragment;  4p
-să ilustrezi aceste trăsături cu exemple potrivite din text;  4p
-să ai conţinutul şi stilul adecvate cerinţei formulate;  2p
-să te încadrezi în limita de spaţiu indicată.  2p

NOTĂ!  Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei - 1 p; coerenţa textului – 2 p; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p; ortografia - 3 p; punctuaţia - 2 p; aşezarea corectă în pagină, lizibilitatea - 2 p).  Trimiteți un comentariu